Værkstedet i Helsingør Arrest varetager diverse former for produktion i samarbejde med forskellige eksterne virksomheder. Opgaverne i produktionen varierer mellem store og små ordrer. Oftest drejer det sig om montage, om pakning, optælling, kvalitetskontrol m.m.

 Produktionen håndteres dagligt af en værkmester samt en Flex medarbejder, der tilsammen sikrer levering til tiden i en aftalt kvalitet.

Arresthuset rådet over 4 individuelle produktionsværksteder med tilhørende lager. Herudover er der tilknyttet et køkken og et kursus lokale.

Køkkenet varetager distribution og udlevering af levnedsmidler. I kursus lokalet bliver der bl. a. afholdt AMU-kurser i stress- og konflikthåndtering og misbrugsbehandlerne benytter lokalet i deres arbejde.

Det er frivilligt om klienter ønsker at arbejde i værkstedet. Andre muligheder for beskæftigelse i Arresthuset er gangmand på afdelingerne, samt beskæftigelse i eget opholdsrum og skolegang.

 

Såfremt i ønsker yderligere oplysninger, er i meget velkommen til at kontakte os.