Fra den 1.1. 2018, er der ikke længere mulighed for at aflevere kontanter i Helsingør arrest. Det kan kun ske via bank overførelse.

 

Hvad må du indlevere?

De besøgende må KUN aflevere tøj, aviser/blade samt faglitteratur, afskårne blomster, CDér/DVD (originale, ikke hjemmebrændte).

Der kan kun indleveres effekter i weekenden i forbindelse med besøg.

Ved indlevering af effekter skal der forvises billede ID.

Arresthuset har fået konto i Danske Bank,  Hvor der kan indsættes penge til klienterne.

Det er vigtigt at navn og især Cpr.nr. bliver oplyst i banken, så det tydligt fremgår af kontoudskrift, hvem pengene er til. Da vi godt kan have flere af samme navn.

Reg. Nr.: 0216     Kontonr.: 4069206670