Som besøgende skal man inden besøget, anbringe tasker, overtøj, mobiltelefoner og lignende i et anvist skab, der kan låses.

Derefter skal ure og smykker, samt alle løse effekter, der ønskes medbragt til besøg anbringes på en bakke ved metaldetektoren og derefter passere denne. Ved udslag vil nærmere visitation af yderbeklædning og lommer blive foretaget med hånddetektor.

Den besøgende skal i alle tilfælde give samtykke til visitation. Ønsker den besøgende ikke at medvirke til dette, vil det medføre at besøget afvises.

Personer, der skønnes påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol afvises.