Blanketten udfyldes nøjagtigt og underskrives. Besøgstilladelse er personlig og skal medbringes ved hvert besøg. Den besøgende skal fremvise billede ID ved alle besøg.

Besøgstilladelse kan tilbagekaldes af arresthuset, hvis besøgsreglerne ikke overholdes, eller hvis besøg i øvrigt misbruges.

Der kræves normalt ikke besøgstilladelse til unge under 15, idet de som udgangspunkt altid skal være ledsagtet af en voksen. Personer mellen 15 og 18 år kan få en besøgstilladelse, hvis der forligger et skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Der kan maximalt være 3 voksne personer til besøg på samme tidspunkt.

 

Besøgstilladelsen sendes til adressen nederest på siden, eller på mail: helsingoer.arrest@krfo.dk