Klienter med besøgskontrol varetages af Politiet og henvises der til den Politikreds som har sagen. Besøget vil foregå i arresten, med en politimand tilstede.

Klienter, der ikke er underlagt Besøgskontrol, kan en gang om ugen af mindst en times varighed, modtage besøg af pårørende, venner, kæreste/kone. Såfremt der er mulighed, kan besøget udvides til to timer en til to gange om ugen.

I alle tilfælde skal den besøgende lave aftale med den fængselsbetjent, der varetager besøgsafsnittet.

For at kunne besøge klienter i arresten, skal man være godkendt til besøg. Det betyder at man skal udfylde en besøgstilladelse (kan printes ud her).

Når den er modtaget i arresten, vil man blive kontrolleret i kriminalregisteret og såfremt det findes påkrævet af hensyn til arrestens orden og sikkerhed eller for at forebygge strafbart forhold, vil en besøgstilladelse ikke blive givet.