Vi er 3 misbrugskonsulenter i Helsingør arrest. En 4 gang om ugen og to der kommer forskudt hhv. mandage og torsdage.Vi taler med alle nye klienter og med de klienter, der herudover anmoder om at tale med os via en anmodningsseddel.
 
Såfremt klienten har et misbrug, bliver klienten tilbudt at deltage i forbehandlingen, enten i et individuelt forløb eller i et gruppeforløb. Gruppeforløb vil blive anvendt i det omfang det er muligt at samle en gruppe. Forbehandling handler om at fortælle klienterne om behandling og behandlingsmuligheder i fængselsregi og i frihed, men handler også om at højne klienternes viden om egen-problematik, samt hvad klienterne selv kan gøre i forhold til problematikken.
 
Sidst men ikke mindst er det også vores opgave at søge at motivere klienten, der måske har tabt modet lidt, til at gøre noget ved deres problematik.
 
Sideløbende hjælper vi den enkelte indsatte med evt. at søge behandling (udfylde ansøgningsskemaer og sende dem til behandlingsstederne på afsoningsstederne), eller om muligt få lavet aftaler med relevant misbrugscenter i frihed inden evt. løsladelse(se evt. links i højre side).
 
I forbindelse med vores forbehandlingsgrupper i arresten, motiverer og indstiller vi klienter videre til døgnbehandling, under afsoning. Vi samarbejdet med alle fængsler i Danmark og indstiller til den behandling, der måtte være relevant for den enkelte.
 
Tiden i fængslet kan for en klient med afhængighedsproblematikker, således bruges rigtigt godt og vigtigt, således at livet efter endt fængsling, kan blive nemmere og bedre.
 
I højre side kan du finde forskellige links til behandling, rådgivning og evt. bare nogen at snakke med.